ҚЫЗМЕТ ТҮРЛЕРІ

тау-кен құтқару, атқыламаға қарсы, газдан құтқару, алдын-алу жұмыстарын, сондай-ақ қрттерді сөндіруге және алғашқы медициналық көмек көрсетуге байланысты жұмыстарды әрі төтенше және авариялық жағдайдарда жүргізілетін басқа да авариялық-құтқару жұмыстарын жүзеге асыру

Жобалау кеңсесінің байланысатын тұлғасы

 • Иманғали Нұрсұлтан Кенжетайұлы
 • +7(7172) 71-71-90
 • n.imangali@minfin.gov.kz

 • ҚАРЖЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ

  КІРІС

  14 394 256 570₸

  МЕНШІКТІ КАПИТАЛ

  9 379 575 710₸

  ROA, %

  0,00

  Наименование показателей / Годы 2011 2012 2013 2014 2015
  Среднегодовая численность работников, чел. 2 815 3 211 3 190 3 250 3 271
  Уставный капитал, тг. 249 396 390,00 437 088 430,00 392 858 730,00 360 963 510,00 360 963 510,00
  Собственный капитал, тг. 2 077 662 000,00 4 505 537 320,00 6 029 950 400,00 9 075 540 430,00 9 379 575 710,00
  Доходы, тг. 6 999 711 650,00 10 669 631 210,00 12 120 284 340,00 15 146 558 260,00 14 394 256 570,00
  Расходы, тг. 6 162 429 460,00 55 525 290,00 77 110 080,00 12 084 681 140,00 12 281 400 190,00
  Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус), тг. 0,00 1 960 769 610,00 2 395 979 920,00 2 424 440 890,00 1 682 421 450,00
  Активы, тг. 3 218 355 000,00 5 278 566 430,00 7 029 776 840,00 10 515 112 180,00 10 625 006 450,00
  Обязательства, тг. 1 140 691 000,00 689 050 820,00 999 570 080,00 1 439 571 750,00 1 245 430 740,00
  Рентабельность активов, % (ROА) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Рентабельность собственного капитала, % (ROE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

  ІС ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

  Жоспар бойынша: 30.12.2017

  Жұмыс тобын құру (жобалық офис) (бұдан әрі - ЖТ)

  орындалды:

  21.12.2017
  Жоспар бойынша: 30.01.2018

  ЖТ-ның отырысы

  орындалды:

  30.01.2018
  Жоспар бойынша: 28.02.2018

  ВАК-ның отырысы

  орындалды:

  06.02.2018
  Жоспар бойынша: 30.03.2018

  ҚР экономикасын жаңғырту мәселелері жөніндегі мемлекеттік комиссия қарауына ұсыныстарды енгізу

  орындалды:

  29.03.2018
  Жоспар бойынша: 13.06.2018

  Жекешелендіру түрі бойынша ҚР Үкіметіне ҚР Үкіметінің қаулысы жобасын әзірлеу және енгізу

  орындалды:

  13.06.2018
  Жоспар бойынша: 28.08.2018

  Тәуелсіз кенесшіңі анықтау бойынша тендерлік рәсімдерді ұйымдастыру

  орындалды:

  28.08.2018
  Жоспар бойынша: 10.09.2018

  Объектіге бағалау жүргізудің басталуы

  орындалды:

  10.09.2018
  Жоспар бойынша: 07.11.2018

  Объектінің құнын бағалау бойынша есептілікті қабылдау

  орындалды:

  07.11.2018
  Жоспар бойынша: 14.12.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің басталуы

  орындалды:

  14.12.2018
  Жоспар бойынша: 14.12.2018

  Сауда-саттықтарды өткізудің аяқталуы

  орындалды:

  14.12.2018
  Жоспар бойынша: 24.12.2018

  Сату-сатып алу шартын жасақтау

  орындалды:

  24.12.2018
  ;